"२१औ सताब्दिमा पनि आएन कृषिमा क्रान्ती"

हामी मरिमरी पसिना बगाइ खेतीपाती लगाउछौ तर गाउँको उत्पादन खासै हुदैन कहिले पानी नपरेर बाली उम्रिदैन त कहिले रोग लागेर बाली हुदैन

"२१औ सताब्दिमा पनि आएन कृषिमा क्रान्ती"  
"२१औ सताब्दिमा पनि आएन कृषिमा क्रान्ती"

React on this Post