General

नवीकरणीय ऊर्जामा सरोकार राख्ने सरकारी निकायहरू

राष्ट्रिय योजना आयोग


सिंहदरबार, काठमाडौं
इमेलः npcs@npcnepal.gov.np/ npc@npcnepal.gov.np

 वेबः npcnepal.gov.np

 

 

अर्थ मन्त्रालय

 

सिंहदरबार, काठमाडौं
फोनः ४२११४१२, ४२११३३८
इमेलः admindivision@mof.gov.np

वेबः www.mof.gov.np

 

ऊर्जा मन्त्रालय


सिंहदरबार, काठमाडौं
फोनः४२११५१६,
फ्याक्सः ४२११५१०
इमेलःinfo@moen.gov.np

वेबः www.moen.gov.np

 

वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौं
फोनः ४२११६६१, ४२११७०९
फ्याक्सः ४२११७५४
इमेलः info@moenv.gov.np

वेबः www.moenv.gov.np

 

 जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय

सिंहदरबार, काठमाडौं
पो.ब.नं. १३४०
फोनः ४२११४१५, ४२११४२९
फ्याक्सः ४२२७१८५
इमेलः wecs@mos.com.np

 

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान

खुमलटार, ललितपुर
फोनः ५५४७७१७
इमेलः nast@mos.com.np


वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र

खुमलटार, ललितपुर
पो.ब.नं. ३६४, काठमाडौं
फोनः ५५३९३९१, ५५३९३९२
इमेलः aepc@aepc.gov.np
वेबः www. aepc.gov.np


नेपाल नाप तौल गुणस्तर विभाग

बालाजु, काठमाडौं, फोनः ४३५०४४५
नवीकरणीय ऊर्जा परीक्षण केन्द्र
खुमलटार, ललितपुर
पो.ब.नं. २१९७७१, काठमाडौं
इमेलः rets@ntc.net.np


ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति

पुल्चोक, ललितपुर
फोनः५५२२०३४,
फ्याक्सः ५५२२०१४
इमेलः hmgradc@ntc.net.np

 

comments powered by Disqus

Interview+ View All

Article+ View All